รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 มกราคม 2564

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2563
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4625,3865,303391,502.74115,51207.280.136.50143.00
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,6235,011532,161.05235,6532.6248.310.8517.04353.74
เขื่อนแม่งัด     26514313451122.08463030000.677.35
เขื่อนกิ่วลม     10654676363.59605460.052.410.440.123.80
เขื่อนแม่กวง     263731003885.64331850.132.991.620.3812.93
เขื่อนกิ่วคอหมา     170100724366.07392250.040.460.200.043.12
เขื่อนแควน้อย     93939638541341.99361,3380.116.100.461.1224.69
เขื่อนแม่มอก     11032423825.82232330.020.310.130.020.72
รวมภาคเหนือ     24,82510,80711,114454,368.981813,9952.9767.860.4825.89549.35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9801,28187444773.60392,21301.240.062.9649.34
เขื่อนลำตะคอง     314142327104304.68972650.303.711.400.8615.16
เขื่อนลำพระเพลิง     1552014795145.97941710.222.301.350.867.32
เขื่อนน้ำอูน     52025822143176.25344460.573.470.780.5713.45
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4314631,38857806.80332,4762.0811.310.463.5181.74
เขื่อนสิรินธร     1,9661,6421,54779716.10361,66806.730.40016.92
เขื่อนจุฬาภรณ์     164441358298.026016000.030.020.026.64
เขื่อนห้วยหลวง     13655544047.37351610000.112.42
เขื่อนลำนางรอง     12122957891.2275520.070.741.4201.88
เขื่อนมูลบน     1414713797130.0692970.241.621.670.473.93
เขื่อนน้ำพุง     16587865277.734713400.770.570.100.38
เขื่อนลำแซะ     2757422381216.407920001.040.521.078.22
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3684,1335,235633,584.20438,0423.4832.960.4110.53207.40
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96020458161577.76602,2390002.1659.90
เขื่อนกระเสียว     2996019766156.63523270000.020.46
เขื่อนทับเสลา     160361016384.43531320002.226.59
เขื่อนเจ้าพระยา      12.77/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง     1,41930087962818.82582,6980.000.000.004.4066.95
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74514,72712,974732,709.18154,6172.6558.611.2711.00238.15
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8606,6624,500511,487.90175,4170.9719.410.368.03181.34
รวมภาคตะวันตก     26,60521,38817,474664,197.081610,0343.6278.020.7819.03419.49
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11748705957.4449520.010.110.220.285.88
เขื่อนหนองปลาไหล     1644314488130.53802150.304.402.0400
เขื่อนคลองสียัด     4208913131100.58242830001.8330.18
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22413315469149.576730800.110.040.1939.27
เขื่อนประแสร์     29510921974198.73672710000.596.27
เขื่อนนฤบดินทรจินดา     29519019967179.56613230.050.940.291.2023.50
รวมภาคตะวันออก     1,51561391660816.41541,4520.365.560.384.09105.10
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71041450171435.79618981.0314.601.631.2930.28
เขื่อนปราณบุรี     39125633285314.40804560.193.770.831.3223.14
เขื่อนรัชชประภา     5,6393,6353,719662,367.38422,6450.6130.441.153.0255.58
เขื่อนบางลาง     1,4541,0701,430981,153.68791,5899.16526.6833.1512.19465.72
รวมภาคใต้     8,1945,3755,982734,271.25525,58710.99575.4910.3017.82574.72
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,616 41,599 59 18,056.74 25 41,808 21.42 759.89 1.82 81.76 1,923.01
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ