แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-10-28

สถานที่ เวลา มม.
พังงา อ.ตะกั่วป่า โรงเรียนบ้านดอกแดง 17:00 103.2
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านท่าหัน 17:00 95.4
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 17:00 90.6
เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.เขากระปุก 17:00 78.0
พังงา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 17:00 57.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-10-28

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ชัยนาท อ.สรรคบุรี ทต.แพรกศรีราชา 17:00 32.0
นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.ตากฟ้า 17:00 31.0
ลำปาง อ.แม่พริก อบต.แม่พริก 17:00 28.7
ตาก อ.ท่าสองยาง โรงเรียนแม่อมกิ 17:00 25.9
ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เหนือปตร.พระธรรมราชา 16:40 0.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-10-28

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,442 (40.42%) 1,642 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,825 (61.25%) 2,975 (31%)
เขื่อนแควน้อย 461 (49.1%) 418 (45%)
เขื่อนป่าสักฯ 675 (70.27%) 672 (70%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,402 (46%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,706 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (12%) เขื่อนศรีนครินทร์ (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (110.61%) เขื่อนหนองปลาไหล (108.02%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.97%)
เขื่อนลำพระเพลิง (97.93%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (93.38%) เขื่อนมูลบน (92.85%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.