แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-11-26

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด สะพานข้ามคลองวังเคียน 22:00 131.0
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด สะพานข้ามคลองห้วยกรวด 22:00 100.0
พัทลุง อ.ศรีนครินทร์ รพสต.บ้านลำกะ 22:00 84.2
พัทลุง อ.ควนขนุน สะพานบ้านแหลมโตนด 22:00 81.0
พัทลุง อ.ศรีบรรพต รพสต.บ้านเขาปู่ 22:00 80.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-11-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 22:00 29.8
นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ตาคลี 22:00 29.8
สมุทรปราการ อ.พระประแดง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 22:00 29.1
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 22:00 29.0
นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.ตากฟ้า 22:00 29.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-11-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,684 (42.22%) 1,884 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,723 (60.18%) 2,873 (30%)
เขื่อนแควน้อย 452 (48.14%) 409 (44%)
เขื่อนป่าสักฯ 757 (78.9%) 754 (79%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,617 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,921 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (114.08%) เขื่อนหนองปลาไหล (106.71%) เขื่อนมูลบน (105.1%)
เขื่อนลำพระเพลิง (100%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.48%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94.87%)
เขื่อนปราณบุรี (93.09%) เขื่อนทับเสลา (90.3%) เขื่อนสิรินธร (89.95%)
เขื่อนลำแซะ (88.01%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.