แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-05-18

สถานที่ เวลา มม.

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-05-18

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.ปัว ต้นน้ำห้วยมัด 00:00 28.3
อุทัยธานี อ.บ้านไร่ รพสต.แก่นมะกรูด 00:00 24.0
เชียงใหม่ อ.หางดง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา 00:00 19.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-05-17

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,581 (34.03%) 781 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,635 (38.22%) 785 (8%)
เขื่อนแควน้อย 310 (33.04%) 267 (28%)
เขื่อนป่าสักฯ 234 (24.36%) 231 (24%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,760 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,064 (8%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนวชิราลงกรณ (7%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (7%) เขื่อนสิริกิติ์ (8%) เขื่อนแม่กวง (13%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (15%) เขื่อนสิรินธร (16%)
เขื่อนลำปาว (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (86.5%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.