รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
<<วันที่ก่อนหน้านี้ วันที่    วันที่ถัดไป>>

เขื่อน ระดับน้ำ
(เมตร )
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด
(ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง
(ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ
เกษตรและผลิตไฟฟ้า
(ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ
เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ
(ล้าน ลบ.เมตร)
วันนี้ วานนี้ ปริมาณน้ำ ใช้งานได้ คิดเป็น %
ของน้ำ
ใช้งานได้
คิดเป็น %
ของน้ำ
เต็มอ่าง
รับได้อีก วันนี้ สะสมเดือนนี้ สะสมปีน้ำนี้ วันนี้ สะสมเดือนนี้ สะสมปีน้ำนี้ วันนี้ สะสมเดือนนี้ สะสมปีน้ำนี้
ภาคเหนือ                
เขื่อนภูมิพล      218.11 218.12  4,444.88 644.88 6.67 33.02 9,017.12 5.96 165.54 892.95 6.96 87.19 1,037.37 0.00 0.00 0.00
เขื่อนสิริกิติ์      132.66 132.66  3,459.00 609.00 9.14 36.37 6,051.00 14.27 330.67 1,627.51 13.80 180.03 2,118.02 0.00 0.00 0.00
เขื่อนแม่งัด      380.38 380.41  90.89 68.58 28.29 34.34 173.81 0.10 1.58 8.76 0.00 0.04 9.51 0.00 0.00 0.00
ภาคกลาง-ตะวันตก                
เขื่อนศรีนครินทร์      165.09 165.02  12,166.00 1,901.00 25.42 68.56 5,578.80 25.06 560.62 1,983.53 1.20 77.73 1,663.71 0.00 0.00 0.00
เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา      58.31 58.33      1.09 71.13 1,480.38 1.22 71.22 1,476.28 0.00 0.00 0.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      146.97 146.92  6,049.92 3,037.92 51.95 68.28 2,810.08 31.58 1,031.18 3,337.29 15.35 155.51 1,061.83 0.00 0.00 0.00
เขื่อนแก่งกระจาน      92.70 92.48  437.08 370.08 57.56 61.56 272.92 11.23 141.68 364.88 3.00 21.46 253.11 0.00 0.00 0.00
เขื่อนคีรีธาร                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
เขื่อนอุบลรัตน์      175.97 175.98  742.83 161.16 8.71 30.55 1,688.47 2.69 22.15 598.31 3.48 74.33 686.62 0.00 0.00 0.00
เขื่อนสิรินธร      139.05 139.03  1,180.95 349.57 30.80 60.05 785.52 4.82 25.23 294.80 0.00 0.00 201.83 0.00 0.00 0.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      752.10 752.12  100.11 62.90 49.71 61.14 63.64 0.11 2.61 98.44 0.00 6.30 49.64 0.00 0.00 0.00
เขื่อนน้ำพุง      276.82 276.77  52.21 43.53 27.76 31.55 113.27 0.58 3.26 44.70 0.00 5.92 53.12 0.00 0.00 0.00
เขื่อนห้วยกุ่ม      305.80 305.85  8.31 6.80 36.32 41.08 11.92 0.18 5.24 66.51 0.24 4.29 38.93 0.00 0.00 14.51
เขื่อนปากมูล      0.00/0.00* 0.00/0.00*      0.00 0.00 0.00 35.17 435.52 2,531.14 0.00 5.64 5.64
ภาคใต้                
เขื่อนรัชชประภา      82.17 82.11  3,589.52 2,237.98 52.20 63.66 2,049.32 11.52 318.59 1,166.07 2.93 125.82 953.28 0.00 0.00 0.00
เขื่อนบางลาง      98.31 98.30  700.77 424.49 36.03 48.18 753.59 5.52 32.39 522.60 5.06 106.12 968.77 0.00 0.00 0.00

* หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน
ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII