สรุปเหตุการณ์
ปัจจัยส่งผลให้เกิดอุทกภัย
พื้นที่ประสบภัย
ความเสียหาย
ข้อเท็จริงจากอุทกภัย

ข้อมูลประกอบ

ลานีญา
พายุ
ร่องมรสุม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปริมาณฝน
ปริมาณน้ำในเขื่อน
ปริมาณน้ำท่า
น้ำทะเลหนุน
ความสูงของคลื่น
ความเร็วลม
แผนที่น้ำท่วม
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่หน่วงน้ำ
การสำรวจพื้นที่
สำรวจด้วย UAV


ข่าวจากหนังสือพิมพ์