[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค. 60)

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยิ่งทวีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่วนพายุ “ไคตั๊ก” (KAI-TAK) อ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียตอนบนและภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 60 ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. 60 โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 162 มิลลิเมตร...

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters