คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2564 (ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค. 64)

19-01-2021 17:05:07 น.

สัปดาห์นี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสำแล มีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 0.5 กรัม/ลิตร ทุกวันในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งวันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 18:30 น. มีความเค็มสูงสูดถึง 1.79 กรัม/ลิตร และถือเป็นค่าความเค็มสูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งส่งผลทำให้น้ำประปามีรสกร่อยเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำคงเหลือค่อนข้างน้อย อาจส่งผลกระทบต่อการผลักดันน้ำเค็มได้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2564 (ระหว่างวันที่ 5-11 ม.ค. 64)

12-01-2021 14:38:10 น.

สัปดาห์นี้เกิดวิกฤตน้ำท่วมหนัก 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จากอิทธพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ และมีฝนตกหนักมากในบริเวณดังกล่าว โดยวันที่ 5 และ 6 ม.ค. 64 มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 24 ชั่วโมง ที่วัดได้ บริเวณจังหวัดยะลาสูงถึง 238 มิลลิเมตร และ 112 มิลลิเมตร ตามลำดับ ทำให้ในวันที่ 7 ม.ค. 64 เขื่อนบางลางมีน้ำมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สูงถึง 137 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ที่สูงสุดในรอบ 10 ปี และมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่วันที่ 1-7 ม.ค. 64 สูงถึง 245 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงปริมาณน้ำกักเก็บที่สูงถึง 1,503 ล้านลูกบาศก์เมตร (103%) ซึ่งเกินความจุอ่างฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากบริเวณจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ประชาชนได้รับผลกระทบถึง 57,784 ครัวเรือน 683 หมู่บ้าน 137 ตำบล 27 อำเภอ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2564 (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63-4 ม.ค. 64)

05-01-2021 16:07:25 น.

อิทธิพลของความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 63 -2 ม.ค. 64 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศเย็นและมีลมแรง และทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2563 (ระหว่างวันที่ 22-28 ธ.ค. 63)

29-12-2020 14:07:26 น.

สัปดาห์นี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชุมพรและพัทลุง เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามัน ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่อง กับฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณดังกล่าว โดยปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ที่วัดได้ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63 บริเวณจังหวัดชุมพรสูงถึง 170 มิลลิเมตร และวันที่ 26 ธ.ค. 63 บริเวณจังหวัดพัทลุง 112 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2563 (ระหว่างวันที่ 15-21 ธ.ค. 63)

22-12-2020 13:00:34 น.

สัปดาห์นี้เกิดน้ำท่วมบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยมีปริมาณฝนสะสม 3 วัน (18-20 ธ.ค. 63) จังหวัดนราธิวาส วัดได้ 231 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 230 มิลลิเมตร และจังหวัดยะลา 211 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีน้ำไหลลงเขื่อนบางลางในช่วงดังกล่าวถึง 138 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์น้ำปานกลางเป็นน้ำมาก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2563 (ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค. 63)

16-12-2020 09:59:32 น.

แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้คลี่คลายลงแล้วในหลายจังหวัด แต่ความชื้นในดินบริเวณภาคใต้ยังคงสูงอยู่ และเมื่อในวันที่ 13 ธ.ค. 63 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องบริเวณภาคใต้ ทำให้เมื่อเวลา 22:00 น. ของวันที่ 13 ธ.ค. 63 ภูเขาหินที่อุ้มน้ำไว้ได้พังทลายลงมาทับบ้านเรือนบริเวณบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยสถานีฝายคลองท่าเลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง 80 มิลลิมเตรต่อวัน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2563 (ระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค. 63)

14-12-2020 12:57:07 น.

จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำท่วมหนักในรอบ 10 ปี เสียหายหนักเทียบเท่าปี 2553 และเสียหายมากกว่าปี 2554 ถึง 4 เท่า แต่ปริมาณฝนสะสมกลับน้อยกว่าปีดังกล่าว โดยสาเหตุเกิดจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่ 26-28 พ.ย. 2563 จึงส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและความชื้นในดินอิ่มตัว ก่อนที่จะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ทำให้ปริมาณฝนระลอกที่ 2 ถูกเติมลงสู่พื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง และจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบให้เกิดเป็นวงกว้างถึง 14 อำเภอ และสร้างความเสียหายถึง 153,832 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2563 (ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ย. 63)

02-12-2020 15:37:14 น.

จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันทุกวัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด 38 อำเภอ 163 ตำบล และได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนมากถึง 30,141 ครัวเรือน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2563 (ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ย. 63)

24-11-2020 15:29:04 น.

จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยโทรมาตรอัตโนมัติของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำวัดปริมาณฝนตกสะสมที่สถานีหาดใหญ่ 103 มิลลิเมตร ในวันที่ 21 พ.ย. 63 และสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สถานีอบต.พิจิตร 99 มิลลิเมตร ในวันที่ 22 พ.ย. 63 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.เมือง อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา และอ.นาหม่อม จ.สงขลาในช่วงวันดังกล่าว

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2563 (ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย. 63)

17-11-2020 17:40:41 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง หลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุ “หว่ามก๋อ” บริเวณตอนบนของประเทศเวียดนาม ปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2563 (ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ย. 63)

10-11-2020 16:13:41 น.

ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีพายุที่ส่งผลประเทศไทยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายลูก และถึงแม้ปัจจุบันพื้นที่ตอนบนของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งโดยปกติเป็นช่วงที่พายุจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ แต่ปัจจุบันกลับยังคงมีพายุที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ตอนบนของประเทศเกิดขึ้น(พายุเอตาวและพายุหว่ามกว๋อ)ประกอบกับเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ยังอยู่ในสถานการณ์น้ำล้นเขื่อน (ลำตะคอง 114% หนองปลาไหล 109% มูลบน 109%) และมีเขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมากอีก 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุและอาจทำให้สถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้ อิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองขนาน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2563 (ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 63)

03-11-2020 16:38:23 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนพายุ “โมลาเบ” ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 28 ต.ค. 63 และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 29 ต.ค. 63 ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง หลังจากนั้นพายุได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและเคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่ 30 ต.ค. 63

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2563 (ระหว่างวันที่ 20-26 ต.ค. 63)

27-10-2020 14:37:40 น.

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งและเกิดน้ำหลากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้แม้ว่าตอนบนของประเทศมีฝนลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมหลายแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว จากฝนที่ตกก่อนหน้านี้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2563 (ระหว่างวันที่ 13-19 ต.ค. 63)

20-10-2020 16:59:06 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีพายุโซนร้อน “นังกา” (NAGMKA) ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2563 (ระหว่างวันที่ 6-12 ต.ค. 63)

16-10-2020 10:32:22 น.

จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนกับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “หลิ่นฟา” ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก ทำให้เขื่อนหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำกักเก็บเกินความจุเขื่อน โดยมีปริมาณน้ำกักเก็บ 103% ของความจุเขื่อน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2563 (ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 63)

06-10-2020 09:59:08 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เกือบทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2563 (ระหว่างวันที่ 22-28 ก.ย. 63)

29-09-2020 16:34:14 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพาดเข้าสู่งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 22 และ 25 ก.ย. 63 หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกตกหนักในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักเกือบทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2563 (ระหว่างวันที่ 15-21 ก.ย. 63)

24-09-2020 13:44:23 น.

พายุโซนร้อน “โนอึล” (NOUL) ที่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 เวลา 14.00 น.แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนสลายตัวปกคลุมบริเวณภาคเหนือในวันที่ 19 ก.ย. 63 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินสไลด์ในพื้นที่ 27 จังหวัด 93 อำเภอ 205 ตำบล 366 หมู่บ้าน และ 1 เขตเทศบาล มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1,932 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย ซึ่งฝนที่ตกในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 63 ทำให้ลุ่มน้ำมูลมีปริมาณน้ำท่าประมาณ 280 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้ำชีประมาณ 770 ล้าน ลบ.ม. แต่เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่กลับมีน้ำไหลลงเขื่อนไม่มากนัก โดยเขื่อนสิรินธรมีน้ำไหลเข้าอ่างสูงสุดเพียง 195 ล้าน ลบ.ม. รองลงมาคือเขื่อนลำพระเพลิง 44 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนลำตะคอง 24 ล้าน ลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2563 (ระหว่างวันที่ 8-14 ก.ย. 63)

15-09-2020 08:48:56 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน ประเทศเวียดนามตอนบน หลังจากนั้นร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 11-14 ก.ย. 63 ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 254 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 250 มิลลิเมตร และจังหวัดภูเก็ต 237 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2563 (ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย. 63)

09-09-2020 17:58:37 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณดังกล่าวในวันที่ 1 ก.ย. 63 หลังจากนั้นร่องมรสุมค่อยๆ เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 2-4 ก.ย. 63 และเลื่อนขึ้นกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงปลายสัปดาห์ กับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตาก 190 มิลลิเมตร ยะลา 165มิลลิเมตร และจังหวัดตรัง 161 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.